Formualrz Promocyjny

Imi i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi powyższego zgłooszenia. Wysłanie formularza jest rownoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym również w przyszłości, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Połczyńskiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysďługuje mi prawo do wglądu, wstrzymania przetwarzania oraz usunięcia w/w danych osobowych.

"; if(is_file("/images/pracownicy/".$row['zdjecie']."")){echo '';}else{echo '';} echo '"; echo ''; } ?>
'.$row['imie_nazwisko'].''; echo '

'; echo "".$row['imie_nazwisko']."
"; if($row['stanowisko'] != ''){echo "".$row['stanowisko']."";} echo '

'; echo '

'; if($row['tel'] != ''){echo "tel.: ".$row['tel']."
";} if($row['tel_kom'] != ''){echo "tel. kom.: ".$row['tel_kom'];} echo '

'; if($row['email'] != ''){echo ''.$row['email'].'';} echo "

Wr�� do Aktualno�ci

2017-10-17

W ci�gu trzech kwarta��w bie��cego roku Volkswagen Samochody U�ytkowe dostarczy� klientom na �wiecie 367.900 samochod�w

Poznań, 17 października 2017 r. - Volkswagen Samochody Użytkowe w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku dostarczył do klientów na całym świecie 367.900 egzemplarzy modeli T, Caddy, Crafter i Amarok. Oznacza to wzrost o 4,9 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. W Polsce marka Volkswagen Samochody użytkowe od stycznia do września 2017 roku dostarczyła klientom o 688 samochodów więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost liczby rejestracji o 11,69 procent. Przy liczbie rejestracji wynoszącej w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2017 roku w sumie 6.573 aut, udział marki w rynku pojazdów dostawczych wzrósł do 11,07 procent.

Liczba samochod�w dostarczonych klientom w Europie Zachodniej zwi�kszy�a si� o 2,6 procent i wynios�a do 249.500 egzemplarzy. We W�oszech sprzedano 9.100 samochod�w ( 11,6 procent), w Hiszpanii 11.100 ( 10,8 procent), a we Francji 15.500 ( 9,9 procent). W Niemczech nabywc�w znalaz�o 91.900 aut (-0,1 procent), a w Wielkiej Brytanii 35.700 (-4,1 procent).

W Europie Wschodniej sprzeda� samochod�w marki Volkswagen Samochody U�ytkowe wzros�a o 17,1 procent do 29.000 sztuk.

Na polskim rynku popyt na auta dostawcze marki VWU wzr�s� do 6.573 sztuk ( 11,69 procent). Po 9 miesi�cach 2017 roku Volkswagen Samochody U�ytkowe jest zdecydowanym liderem w segmencie B, w kt�rym popyt na wszelkiego rodzaju pojazdy skonstruowane na bazie modelu serii T wzr�s� o a� 18,76 procent. Co pi�te auto sprzedawane w tym segmencie ma na masce logo Volkswagena. Od stycznia do wrze�nia 2017 roku klientom dostarczono 2.551 takich pojazd�w, czyli o 403 egzemplarze wi�cej ni� przed rokiem.

W Ameryce P��nocnej (Meksyk) sprzedano 7.700 aut, co oznacza wzrost o 37,0 procent. R�wnie� w Ameryce Po�udniowej ( 21,9 procent do 30.600 sztuk) oraz w regionie Azji i Pacyfiku ( 17,3 procent do 19.200 egzemplarzy) marka dostarczy�a klientom wi�cej aut ni� rok wcze�niej.

Spadki odnotowano w Afryce (-6,9 procent, 10.300 samochod�w) oraz na Bliskim Wschodzie (-12,7 procent, 21.600 aut).

Zestawienie sprzeda�y na �wiecie w ci�gu trzech kwarta��w bie��cego roku:

  • 153.800 modeli serii T (146.900; 4,7 procent)
  • 123.200 modeli Caddy (116.900; 5,3 procent)
  • 57.800 modeli Amarok (51.900; 11,4 procent)
  • 33.100 modeli Crafter (35.000; -5,4 procent).

Zestawienie liczby rejestracji w Polsce w okresie od stycznia do wrze�nia 2017 roku:

  • 2.689 modeli Caddy ( 8,6 procent)
  • 2.551 modeli serii T ( 18,76 procent)
  • 1.181 modeli Crafter ( 29,5 procent)
  • 252 modeli Amarok (-42,86 procent).

�r�d�o: bank prasowy

*) Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążąc i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogż byż dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opżatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wiżżżce ustalenia dotyczżce wyposażenia i specyfikacji pojazdu nastżpujż każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.