Formualrz Promocyjny

Imi i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi powyższego zgłooszenia. Wysłanie formularza jest rownoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym również w przyszłości, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Połczyńskiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przysďługuje mi prawo do wglądu, wstrzymania przetwarzania oraz usunięcia w/w danych osobowych.

"; if(is_file("/images/pracownicy/".$row['zdjecie']."")){echo '';}else{echo '';} echo '"; echo ''; } ?>
'.$row['imie_nazwisko'].''; echo '

'; echo "".$row['imie_nazwisko']."
"; if($row['stanowisko'] != ''){echo "".$row['stanowisko']."";} echo '

'; echo '

'; if($row['tel'] != ''){echo "tel.: ".$row['tel']."
";} if($row['tel_kom'] != ''){echo "tel. kom.: ".$row['tel_kom'];} echo '

'; if($row['email'] != ''){echo ''.$row['email'].'';} echo "

Innowacje i technika

ACC - zawsze w bezpiecznej odległoœci.

System automatycznego utrzymywnia odległoœci ACC to innowacyjny aktywny tempomat, który wykorzystuje czujnik radarowy. Dzięki temu samochód może zachować odpowiedniš prędkoœć oraz utrzymywać na stałym poziomie poczštkowo obrany dystans do auta jadšcego przed nim. Przestrzeń przed pojazdem jest monitorowana dzięki radarowi wysyłajšcemu fale ultradŸwiękowe i w zależnoœci od prędkoœci pojazdu poprzedzajšcego samochód samoczynnie zwalnia i przyspiesza do żšdanej prędkoœci.

ACC działa od prędkoœci 30 km/h i dlatego może być przydatny również w przestrzeni miejskiej. System pozwala skoncentrować się na tym, co się dzieje na drodze, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i redukuje możliwoœć wystšpienia stłuczki, a także dostosowuje prędkoœć jazdy do innych pojazdów uczestniczšcych w ruchu drogowym. Możesz jechać spokojnie.

Specyfika ACC może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Front Assist - niezawodne reakcje na odległoœć.

System obserwacji otoczenia Front Assist reaguje w niebezpiecznych sytuacjach zwišzanych z gwałtownie malejšcym odstępem Twojego samochodu do poprzedzajšcego pojazdu. Kiedy odległoœć znaczšco maleje, system reaguje natychmiastowo, ostrzegajšc kierowcę sygnałem dŸwiękowym oraz komunikatem o niebezpieczeństwie zderzenia. Ponadto układ hamulcowy jest w pełnej gotowoœci, by w razie potrzeby awaryjnie zahamować. W ten sposób, niebezpieczeństwo wielu kolizji zostaje zażegnane, a pasażerowie mogš poczuć się bezpiecznie.

Specyfika Front Assist może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Side Assist - martwe pole pod kontrolš.

Side Assist to system, który wspiera Cię podczas zmiany pasa ruchu. Funkcja jest aktywna po przekroczeniu prędkoœci 60 km/h (w przypadku Nowego Touarega - 30 km/h). Intuicyjnie reagujšca sygnalizacja, znajdujšca się w lusterkach bocznych, informuje o pojazdach znajdujšcych się w martwym polu za pojazdem lub zbliżajšcych się ze znacznš prędkoœciš na sšsiednim pasie. Dzięki temu łatwiej unikniesz zagrożenia i uzyskasz większš kontrolę nad sytuacjš wokół Twego auta.

Specyfika Side Assist może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Lane Assist - zawsze na właœciwym pasie.

Lane Assist przydaje się szczególnie na dalekich, monotonnych trasach, na których możesz mieć problemy z koncentracjš. System wspiera kierowcę, korygujšc tor jazdy i pomagajšc utrzymać pojazd na właœciwym pasie ruchu. Dzięki kamerze, umiejscowionej na przedniej szybie w stopie lusterka wstecznego, droga przed pojazdem jest skanowana i w razie niezamierzonego zjechania ze swojego toru jazdy, korygowana poprzez delikatny ruch kierownicy. W przypadku gdy kierowca nie trzyma kierownicy, w cišgu 8 sekund włšcza się sygnał dŸwiękowy oraz wyœwietla komunikat nawołujšcy do przejęcia kierowania pojazdem.

Dzięki temu, nawet w chwili spadku koncentracji, możesz mieć pewnoœć, że Lane Assist poprowadzi Cię odpowiednim pasem do celu.

Specyfika Lane Assist może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Czujniki parkowania - zawsze znajdzie miejsce, by zaparkować.

Wszędzie tam, gdzie znalezienie odpowiedniej do zaparkowania przestrzeni jest wyzwaniem, masz zapewnionš pomoc czujników parkowania. Uruchamiajš się one automatycznie po włšczeniu biegu wstecznego lub można je aktywować przyciskiem przy prędkoœci poniżej 15 km/h. Wykorzystujšc zasadę echolokacji, czujniki rozpoznajš odległoœć do przeszkody, innych pojazdów i sygnalizujš jš wizualnie lub dŸwiękowo. Dzięki temu możesz wykonać manewr parkowania nawet w wšskich lukach czy zatoczkach. Parkowanie w zatłoczonych miastach przestanie być Twoim koszmarem.

Specyfika czujników parkowania może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Park Assist - praktycznie sam parkuje.

Park Assist spełni Twoje marzenie o bezproblemowym parkowaniu. W momencie uruchomienia systemu, czujniki ultradŸwiękowe obliczajš i porównujš wielkoœć dostępnej przestrzeni z długoœciš pojazdu. W ten sposób auto samo znajduje najbardziej odpowiednie miejsce parkowania. Podczas wykonywania manewru musisz jedynie dodawać gazu i hamować, a samochód automatycznie wjedzie w wymierzonš przestrzeń parkingowš. Wielofunkcyjny wyœwietlacz MFA Plus i wskazówki dŸwiękowe czujników parkowania sygnalizujš, jak daleko możesz ruszyć do przodu i do tyłu. Kierowanie przejmuje przy tym zawsze Park Assist. Dzięki tej funkcji możesz bezkolizyjnie i bezstresowo parkować nawet w węższych lukach szeregu zaparkowanych samochodów.

Specyfika Park Assist może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagen

Rear Assist - spokojnie na wstecznym.

Rear Assist ułatwia jazdę do tyłu. Zintegrowana z pokrywš bagażnika kamera jest uruchamiana automatycznie po włšczeniu wstecznego biegu i rejestruje obraz drogi za samochodem. System dostrzega nawet niskie, a także ruchome przeszkody. Auto jest bezpiecznie prowadzone wstecz po wyznaczonych przez system liniach, a Ty możesz ze spokojem obserwować i kontrolować obszar za pojazdem.

Specyfika Rear Assist może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Dynamiczne doœwietlanie zakrętów - jasna sytuacja na zakrętach.

Reflektory ksenonowe współdziałajšce z dynamicznymi i statycznymi œwiatłami skrętu, zapewniajš lepsze o 90% oœwietlenie zakrętów. Ustawiane automatycznie, rozprowadzajš œwiatło dostosowujšc je do prędkoœci Twojego auta. Powyżej 40 km/h snop œwiatła zmienia pozycję zgodnie z torem jazdy samochodu. Kšt skrętu reflektorów dynamicznego doœwietlania zakrętów został ograniczony do 15° po to, by nie oœlepiać mijanych samochodów. Funkcja ta pozwala szybko zauważyć potencjalne przeszkody, ludzi lub zwierzęta. Dynamiczne doœwietlanie zakrętów sprawia, że widzisz więcej i możesz szybciej reagować w ryzykownych sytuacjach.

Specyfika dynamicznego doœwietlania zakrętów może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Statyczne doœwietlanie zakrętów - możesz widzieć więcej.

System statycznego doœwietlania zakrętów to dodatkowe Ÿródło oœwietlenia włšczane automatycznie przy skręconej kierownicy lub po załšczeniu kierunkowskazu przy prędkoœci poniżej 40 km/h. Obszar skrętu jest oœwietlany na dużo większš odległoœć w zakresie dodatkowych 35°. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wypadku, a Ty zauważasz o wiele więcej, jak również jesteœ łatwiej zauważany przez innych uczestników ruchu.

Specyfika statycznego doœwietlania zakrętów może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Asystent hamowania - hamowanie zawsze na czas.

Asystent hamowania jest niezawodny podczas nieprzewidywalnych i trudnych sytuacji na drogach. Systemy ABS i ESP regulujš dynamikę jazdy i wspierajš Cię w niebezpieczeństwie. ESP przyhamowuje wybrane koła i zmniejsza obroty silnika, by uniknšć wpadnięcia w poœlizg. ABS natomiast utrzymuje sterownoœć pojazdu podczas hamowania awaryjnego. Gwałtowne naciœnięcia pedału hamulca zostaje natychmiast rozpoznawane przez asystenta, który współdziałajšc z systemami ABS i ESP kontroluje sytuację i pozwala zahamować szybko i bezkolizyjnie. Twoja droga hamowania staje się o wiele krótsza i bezpieczniejsza.

Specyfika Asystenta hamowania może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

Coming/leaving home... i wszystko jasne!

Otwierajšc lub opuszczajšc samochód w ciemnoœciach możesz oœwietlić sobie przestrzeń wokół pojazdu. Wystarczy, że użyjesz pilota od centralnego zamka, a zewnętrzne œwiatła (mijania, pozycyjne, podœwietlenie tablicy rejestracyjnej i lusterek) pozostanš włšczone przez pewien czas, by ułatwić Ci poruszanie się w okolicy samochodu.

Specyfika Coming/leaving home może różnić się od powyższego opisu w poszczególnych modelach Volkswagena.

*) Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążąc i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogż byż dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opżatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wiżżżce ustalenia dotyczżce wyposażenia i specyfikacji pojazdu nastżpujż każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.